top of page

Polityka prywatności serwisu azogshop.pl

 1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług zakupu towaru/towarów poprzez stronę azogshop.pl

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest:

Anna Kazimierczak prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą ul. Piotrkowska 211/13, 90-450 Łódź, NIP 7262390856 REGON 100054872. Adres korespondencyjny: ul. Łagodna 6, 95-070 Krzywiec

 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych mi danych opracowałem wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontroluję ich wykonywanie i stale sprawdzam ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

 2. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 4. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

 5. poprzez gromadzenie plików “cookies”.

 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

 7. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

 8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

 9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

 10. Zastrzegam sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będę informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis azogshop.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jestem do dyspozycji: tel. 512 351 881, e-mail: azog-shop@wp.pl , adres sklepu: ul. Łagodna 6, 95-070 Krzywiec. 


Jakie dane zbiera azogshop.pl Anna Kazimierczak podczas rejestracji i dokonywania zakupów ? 
Azogshop.pl będzie od Państwa zbierać następujące dane osobowe za pośrednictwem strony internetowej azogshop.pl oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na azogshop.pl: 1) nazwisko i imię, 2) adres 3) adres poczty elektronicznej, 4) numer telefonu. Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny. Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów. Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać z wskazanych powyżej możliwości. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu: azog-shop@wp.pl, numeru telefonu: 512351881

Marketing Sklepu Internetowego 

O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów azogshop.pl Anna Kazimierczak. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Udostępnienie informacji

W celu realizacji umowy azogshop.pl Anna Kazimierczak może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów: InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 28, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000418380, NIP: 6793081395, infolinia: 801-400-100 (z tel. stacjonarnych) lub 722-444-000 (z tel. komórkowych) oraz Poczta Polska Centrala Poczty Polskiej S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, tel.: 22 656 50 00 za pomocą której azogshop.pl Anna Kazimierczak realizuje realizację usług wysyłek zamówionego przez Państwa produktu/ów/. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. W przypadku, gdy chcą Państwo cofnąć wyrażoną w tym zakresie zgodę, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres azog-shop@wp.pl. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Środki techniczne i Państwa obowiązki 

Azogshop.pl Przemysław Kazimierczak dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia połączeń i strony sklepu azogshop.pl w celu ochrony Państwa danych. Rejestracja w naszym sklepie, logowanie jest szyfrowane w oparciu o bezpieczną technologię SSL. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia. Wymiana informacji pomiędzy serwisem oraz bramkami jest szyfrowana w oparciu o bezpieczną technologię SSL. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że azogshop.pl Przemysław Kazimierczak nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z azogshop.pl.

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw ? 

Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach azogshop.pl, po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: azogshop.pl. Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: azog-shop@wp.pl.


Pytania i zastrzeżenia 

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: azog-shop@wp.pl


WAŻNE INFORMACJE

Jeżeli korzystasz z jednego komputera razem z innymi osobami, to po zakończeniu korzystania z ofert azogshop.pl, do których musisz się zalogować, wyloguj się, aby nikt nie mógł podejrzeć ani modyfikować Twoich zamówień lub informacji. 

 

Niniejsza polityka dotycząca plików cookie odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do azogshop.pl Anna Kazimierczak.

Przez korzystanie ze stron i aplikacji wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji.

Co to są ciasteczka?

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?

Azogshop.pl Anna Kazimierczak używa ciasteczek w różnych celach: by strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy do twoich oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

Sklep z figurkami i gadżetami z filmów, seriali, gier i komiksów. Figurki, Horror, NECA.

bottom of page